Panorama

Pantomograf - Aparat pantomograficzny GDP-1

Zastosowanie unikalnego sensora CdTe (Cadmium Telluride) umożliwiło uzyskanie obrazu o wyższej rozdzielczości w porównaniu do technologii stosowanych do tej pory w obrazowaniu medycznym i stomatologicznym.

Zawsze wyraźne i czytelne zdjęcia, bez rozbłysków i prześwietleń uzyskiwane są dzięki najnowszej technologii CdTe bezpośredniej konwersji sygnału, umożliwiającej także eliminację błędów wywołanych złym pozycjonowaniem pacjenta.

Rentgen pantomograficzny działa w oparciu o czujnik CdTe, który zapewnia wysoką jakość i powtarzalność obrazu.

Jakość OBRAZOWANIA

GDP-1 to nowa generacja zewnątrzustnego rentgenowskiego obrazowania stomatologicznego. Unikalny sensor CdTe dzięki bezpośredniej konwersji energii promieniowania X, umożliwia tworzenie niezwykle wyraŹnych i czytelnych zdjęć Sensor najnowszej technologii (CdTe) pozwala uniknąć problemu rozbłysków i prześwietleń obrazu jakie mogą się pojawiać się w przypadku standardowych panoram wykonywanych u pacjentów z brakami w uzębieniu lub implantami, gdyż w technologii CdTe na jakość obrazu nie wpływa wyższa niż normalnie energia powstająca na skutek odbić i wzmocnień.

Unikalność sensora CdTe polega na jednoetapowym przetwarzaniu energii promieniowania X bezpośrednio w sygnały elektryczne (bez potrzeby konwersji promieniowania X do impulsów świetlnych jak w standardowych sensorach). Powstały w ten sposób obraz nie traci na jakości na skutek przetwarzania sygnału na sygnał widzialny, jednocześnie wymagając znacznie mniejszej dawki promieniowania. Pantomograf wyposażony został w Cefalostat.

Bardzo wysoka jakość zdjęć panoramicznych i cefalometrycznych wykonywanych przez aparat GDP-1 (rozdzielczość 5lp/mm) możliwa jest przy znacznej redukcji promieniowania X.

Cena: 50 zł