Implanty stomatologiczne

Czym są implanty stomatologiczne?

Implanty dentystyczne stanowią bezpieczną, potwierdzoną klinicznie i estetyczną alternatywę dla tradycyjnych metod odbudowy braków uzębienia (koron, mostów, protez). Odbudowa protetyczna na wszczepionym implancie wygląda i jest odczuwana jak naturalny ząb zapewniając wysoki poziom komfortu, bezpieczeństwa, pewności przewyższającej tradycyjne metody leczenia. Od ponad dwudziestu lat implanty firmy Zimmer Dental w pełni spełniają oczekiwania pacjentów wymagających odbudowy braków zębowych i podnoszą ich jakość życia.

Jak funkcjonują implanty?

Implant stomatologiczny jest wykonaną z tytanu "śrubą" umieszczaną w kości w miejsce brakujących korzeni zęba. Po okresie osseointegracji (zintegrowania otaczającej tkanki kostnej z wszczepem) nowy ząb łączony jest z implantem. Tak wykonana odbudowa wygląda i funkcjonuje identycznie jak naturalny ząb.

Jakie są korzyści stosowania implantów?

Wybór implantów stomatologicznych jako opcji leczenia to szereg znaczących korzyści:

  • Zachowanie anatomii Po utracie zęba otaczająca go kość z czasem zaczyna zanikać. Utrata kości może doprowadzić do cofnięcia się linii łuków zębowych i do zmiany struktury kości twarzy. Implanty stomatologiczne zapobiegają zanikowi kości a twarz zachowuje swój naturalny kształt.
  • Zachowanie zdrowych zębów. Implanty stomatolo-giczne, będące lepszą alternatywą tradycyjnych koron i mostów, eliminują konieczność naruszania sąsiednich zdrowych zębów. Twoje naturalne zdrowe zęby nie są narażone na niszczenie poprzez szlifowanie.
  • Bezpieczeństwo. Osadzony podczas zabiegu implant tkwi w kości nieruchomo. Wyeliminowane są kluczowe problemy tradycyjnych protez: zte dopasowanie, podrażnienia klejem do protez. Dzięki implantom zyskujesz wyższe poczucie komfortu, pewności i uwolnienie od kłopotliwych sytuacji.

Jak wygląda procedura implantologiczna?

Proces leczenia implantologicznego sktada się z kilku etapów, które trwają średnio od 4 do 9 miesięcy. Typowy proces zawiera:

  • Konsultacje przedzabiegowe. Na podstawie wnikliwej analizy Twojej historii stomatologicznej i medycznej lekarz decyduje o leczeniu implantologicznym. przed podjęciem leczenia implantologicznego odbywają się konsultacje chirurgiczne jak i protetyczne.
  • Wszczepienie implantu. Zabieg wszczepienia implantu odbywa się w znieczuleniu miejscowym, a w niektórych przypadkach w znieczuleniu ogólnym. Przez następnych kilka miesięcy implant zrasta się z kością, tworząc z nią integralną całość. Na wszczepionym implancie lekarz może od razu przygotować ząb tymczasowy.
  • Odbudowa protetyczna. Etap odbudowy rozpoczyna się przymocowaniem transferu do implantu i pobraniem wycisku. Jest to proc dura całkowicie bezbolesna. W laboratorium protetycznym odlewany jest gipsowy model łuku zębowego, na którym powstaje odbudowa ostateczna.
  • Higiena po zabiegu. Lekarz prowadzący poinstruuje Cię jak prawidłowo dbać o nowe zęby na implantach. Właściwa systematyczna higiena implantów i ich kontrole gwarantują, że nowe uzębienie będzie wyglądało i funkcjonowało idealnie przez wiele lat.